Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

dospělí

děti do 14 let

100,- Kč / rok

50,- Kč / rok

Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0,- Kč
2. upomínka 50,- Kč
3. upomínka 100,- kč
Upomínací dopis 100,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.